Sharon Qian

Sharon Qian

  • Teaching Fellow in SEAS
  • PHD in Applied Mathematics

Profile

Contact Information